เครื่องดัดเหล็กเส้นโกลน

  • เครื่องดัดเหล็กเส้นโกลน

    เครื่องดัดเหล็กเส้นโกลน

    GF25CNC ดัดโกลนเหล็กเส้นอัตโนมัติสามารถดัดเหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-25 มม. ให้เป็นรูปทรงต่างๆตามที่ต้องการโดยการก่อสร้างมุมมาตรฐาน ความเร็วที่รวดเร็ว สะดวกในการปรับมุม เพียงแค่กดปุ่มบนแผงควบคุมการทำงานใช้งานสะดวก เบา และสะดวก ปลอดภัย และทนทาน.