ความแตกต่างระหว่างรุ่น JBG-40K และ JBG-40KI

1. ชิ้นส่วนเครื่องจักรเช่นฝาครอบเพลาหน้า, ฝาครอบเพลาหลัง, ปลอกรองรับ, เพลานอกรีตแตกต่างกัน
2. หัวเครื่อง JBG-40K ใช้ลูกกลิ้ง "ฟันเดียวกัน" และแผ่นกด "ความหนาต่างกัน"
หัวเครื่อง JBG-40KI ใช้ลูกกลิ้ง "ฟันเฟือง" และ "บุชตะกั่ว"
00

โพสต์เวลา: ก.ค.-18-2022